Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se vztahuje na rodinné a bytové domy, na byty, komerční nemovitosti případně na další nemovité objekty, jako např. garáže, kůlny apod. Pojištěn je objekt jako takový, to znamená, že součástí pojištění nemovitosti není její vybavení. Dům či byt lze pojistit proti živelným rizikům, jako jsou např. požár, výbuch, vichřice, povodeň, záplava, pád stromu, úder blesku a mnoho dalších. Dále lze nemovitost pojistit proti škodám způsobeným vandalismem či při vloupání. Každá pojišťovna má v základním pojištění zahrnuta jiná rizika a proti některým dalším se lze připojistit.

zde uzavřít pojištění nemovitosti online.

Pojištění domácnosti není pojištěním domu nebo bytu.

Mezi pojištěním nemovitosti (domu, bytu) a pojištěním domácnosti je zásadní rozdíl. Přesto bývají tato dvě pojištění často zaměňována nebo špatně vykládána. Zatímco pojištění nemovitosti, tedy pojištění domu či bytu, je pojištěním stavby (zdi, podlahy, střecha apod.), pojištění domácnosti kryje rizika škod vzniklých na věcech movitých, tedy na vybavení (nábytek, koberce, elektronika atd.). Domácnost si tedy může pojistit i nájemce bytu, přestože není jeho vlastníkem.

Pokud si chcete sjednat pojištění domácnosti můžete tak učinit zde

Nepodceňujte pojištění nemovitosti!

V pojištění nemovitého majetku občanů se Česká republika dostává hluboce pod úroveň západoevropských zemí, kde je kompletně pojištěno 90 % rodinných domů a bytů. Podle České asociace pojišťoven je u nás patřičně pojištěno jen 50 % majetku.

Pojistné přitom v porovnání s růstem hrubé mzdy stagnuje anebo roste pomaleji. Některá rizika lze navíc pojistit poměrně levně, např. povodně, přitom v jiných zemích není ani takové pojištění běžné. V čem je tedy problém? Proč u nás není o pojištění nemovitostí takový zájem, jako je tomu v západní Evropě?

V západoevropských zemích je pojištění nemovitosti automatickou záležitostí, zatímco u nás ještě spousta lidí stále tyto věci zvažuje, spekuluje. Přitom podceňují reálná rizika. Spousta našich občanů si myslí, že právě jim se nemůže nic stát. Pro případ, že by přece jen došlo k nějaké nepříjemné události, spoléhají na pomoc státu. Jsou přesvědčeni, že někdo se o ně musí v takové situaci postarat. To jsou ovšem dost naivní představy. V dnešní době platí, že každý se o svůj majetek musí postarat sám.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI