Rady odborníků, otázky a odpovědi

  • Je možné pojistit rozestavěnou stavbu a materiál uložený na pozemku?

Ano, lze. Většina pojišťoven produkty k tomuto účelu nabízí a zpravidla je možné pojištění nemovitosti sjednat už od zahájení výstavby.

Rozestavěnou stavbu lze pojistit proti různým rizikům. Základní pojištění pokrývá především živelná rizika, jakými jsou např. požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň či záplava.

Zpravidla pokrývá také rizika škod, způsobené na stavbě zloději a vandaly. Pozor je třeba dávat na limity plnění, které se pro tato rizika u jednotlivých pojišťoven liší. Je-li pojištění rozestavěného domu pro případ odcizení nebo úmyslného poškození součástí základního pojištění, bývá často pojistné plnění omezeno různými limity, mnohdy řádově na pouhé desetitisíce korun. V takovém případě je dobré ujednat si s pojišťovnou možnost navýšení limitu na takovou výši, která pokryje skutečné běžné škody, které zloději mohou na stavbě napáchat.

Pojištění rozestavěného domu se obvykle nevztahuje pouze na budovu, ale také na stavební materiál nebo zařízení staveniště.

  • Vyplatí se pojistit rozestavěný dům už při zahájení stavby?

Už při zahájení hrubé stavby vám mohou vzniknout první škody. Může se jednat o škody způsobené požárem, úderem blesku, ale i vandalismem nebo odcizením, přívalové deště mohou poškodit základy atd. Ztráty, které v takových případech u nepojištěné stavby hrozí, mohou zásadním způsobem zkomplikovat financování další výstavby. Proto je dobré pojištění domu sjednat co nejdříve.

Pokud financujete stavbu domu hypotékou, budete muset stavbu pojistit každopádně. Sjednání pojištění je totiž jednou ze základních podmínek čerpání úvěru. Rozsah pojištění je požadován standardní. V případě, že budete mít zájem o pojištění s větším rozsahem, můžete si sjednat individuální pojištění.

  • Jak správně stanovit pojistnou částku pro rozestavěný dům?

Hodnota domu ve výstavbě se průběžně zvyšuje a neustále se mění. Pojistná částka se proto stanovuje zpravidla v takové výši, která odpovídá hodnotě dokončeného domu. Prakticky se jedná o částku odpovídající rozpočtu na stavbu.

Stejně jako u pojištění nemovitosti, tak i při pojišťování stavby je třeba dát pozor na tzv. podpojištění. Pokud byste se dostali do situace, že hodnota poškozeného nebo zničeného majetku v okamžiku pojistné události přesáhne pojistnou částku, kterou máte uvedenu v pojistné smlouvě, ošidíte se na pojistném plnění vyplaceném pojišťovnou. Pojišťovna jednak poskytne plnění maximálně do výše sjednané pojistné částky a jednak vám v případě podpojištění pojistné zkrátí poměrem podpojištění.

  • Kolik stojí pojištění rozestavěného domu?

Každá pojišťovna má svoje podmínky. Na pojištění domu ve výstavbě poskytují pojišťovny různě vysoké slevy. Existují pojišťovací produkty, u kterých dosáhne sleva na pojistném až 50 % z ceny dokončeného zkolaudovaného domu a to po dobu prvního roku trvání pojištění. Podmínky jsou u jednotlivých pojišťoven různé. Stejně tak podmínky pro přechod z pojištění stavby na pojištění zkolaudovaného domu.

Po dokončení stavby nezapomeňte zvážit také možnost pojištění vybavení domu, pojištěním domácnosti.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI