Sazby pojistného jsou různé a vyžaduje se spoluúčast.

Každá pojišťovna má jiné sazby pojistného. Navíc každá z pojišťoven rozděluje obce a města podle rizikovosti do několika kategorií a pro každou z těchto kategorií stanoví rozdílné sazby. Rozhodující jsou přitom předpokládaná rizika v jednotlivých oblastech (riziko krádeže vloupáním, záplavové zóny atp.). Jednotná sazba pro pojištění nemovitosti tudíž neexistuje.

U pojištění nemovitostí pojišťovny zpravidla vyžadují spoluúčast, minimálně 500 Kč.

Levné sazby pojištění naleznete v naší kalkulačce

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI