Jak vypadá srovnání pojišťoven mezi sebou?

Vybrat si optimální pojištění nemovitosti, domu je poměrně komplikovaná záležitost a není možné ji naskládat do jednoduché porovnávací kalkulačky. My jsme sestavili kalkulačku, která svým složením odpovídá požadavkům na běžné pojištění nemovitosti. Pokud chcete něco speciálního bude lepší když zavoláte analytika na lince. Na trhu operuje několik pojišťoven a prakticky každá má toto pojištění v nabídce. Ta je různorodá a liší se nejen pojišťovna od pojišťovny, ale rozdíly jsou také mezi jednotlivé produkty v rámci toho kterého pojišťovacího ústavu.

K zásadním rozdílům mezi jednotlivými produkty patří rozsah krytí, což znamená, že je třeba sledovat, která rizika pokrývá základní pojistka a která jsou předmětem připojištění.

Při sjednávání pojištění rodinného domu je třeba zvláštní pozornost věnovat právě rozsahu krytí. Základní pojištění zpravidla zahrnuje náhradu škod způsobených požárem, výbuchem, kouřem, vodou z vodovodního potrubí, úderem blesku, pádem letadla. Na ostatní rizika je většinou nutno sjednat připojištění. Také riziko škod způsobených povodněmi a záplavami většinou v základní pojistce zahrnuto nebývá.

Další rozdíly jsou pak v nabídce nadstandardních služeb, jako jsou asistenční služby pro případy domovních, resp. bytových havárií a jiných nepříjemností (prasklé vodovodní potrubí, zabouchnuté klíče apod.). Rozsah těchto služeb se u jednotlivých pojišťoven také liší.

Přestože ceny pojistného v poslední době u nově uzavíraných smluv obecně vzrostly, měl by se každý, kdo svoji nemovitost ještě pojištěnu nemá, o její pojištění začít zajímat. Vždyť pojistka za několik stokorun ročně nebo měsíčně, záleží na hodnotě nemovitosti, pokrývá riziko ztráty milionu nebo i několika milionů.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI