Pojistná částka - cena by měla odpovídat aktuální hodnotě domu.

Pojišťovny jsou citlivé jak na podpojišťování tak na nadpojišťění majetku. Výši pojistné částky, což je horní limit plnění, které pojišťovna v případné události poškozenému může vyplatit, si ve většině případů a u většiny pojišťoven stanovuje majitel nemovitosti sám.

Záměrnému podpojištění u pojištění nemovitosti, které se v praxi projeví ve formě nižšího pojistného, se pojišťovny brání tím, že jejich obchodní zástupci mají povinnost zprostředkovat tzv. minimální hodnotu stavby. Pro horní hranici pojistné částky žádné limity prakticky nejsou. Avšak při likvidaci totální škody pojišťovna vždy ověřuje skutečnou výši hodnoty zničeného majetku v době vzniku škody. Tímto způsobem se brání proti spekulativnímu nadhodnocování majetku. Jinými slovy a s trochou nadsázky, pokud vám shoří ruina, nečekejte od pojišťovny takové plnění, ze které postavíte luxusní vilu.

Pojistná částka by tedy měla mít takovou výši, která odpovídá hodnotě nemovitosti a která v případě škodní události postačí k její obnově nebo znovu pořízení.

Pojistná částka se odvíjí od pojistné hodnoty rodinného domu. Tu lze zpravidla vyjádřit dvojím způsobem - buď jako novou cenu nebo jako časovou cenu. Nová cena je částka, za kterou lze v daném místě a v době uzavření pojistné smlouvy pořídit stejnou nebo srovnatelnou nemovitost. Časová cena je cena, kterou má nemovitost bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny, která se sníží o částku vyjadřující stupeň opotřebení nebo jiného znehodnocení. Obecně jsou nemovitosti pojišťovány na novou cenu.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI